Mühendislik Hesapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mühendislik Hesapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

29 Nisan 2024 Pazartesi

HVAC Verimliliğini Artırma: Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin Temel Özellikleri

Merhaba arkadaşlar;

 


 

 

 

 

 

 

 

Bugün ki yazımızda Verimli HVAC sistemleri tasarlamanın birinci aşaması olan Enerji Geri Kazanım sistemleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Bir ısı geri kazanım projesi tasarlarken, maksimum etkinliği sağlamak için birkaç önemli özellik ve hususa dikkat edilmesi gerekir. Sürdürülebilirlik ve verimlilik arayışında, modern HVAC sistemleri, enerji geri kazanım sistemleri (ERS) dahil olmak üzere ileri teknolojilerle gelişmektedir. Bu sistemler, enerji kullanımını optimize etmede ve çevresel etkiyi azaltmada çok önemli bir rol oynamaktadır.

 

1. Isı Değişim Verimliliği: Enerji geri kazanım sistemlerinin birincil işlevi, termal enerjiyi egzoz havasından gelen temiz havaya aktarmaktır. Minimum enerji israfı ve maksimum ısı geri kazanımı sağlamak için optimum ısı değişim verimliliği çok önemlidir. Düşük basınç kayıplarına sahip yüksek verimli ısı eşanjörlerinin kullanılması, sistem performansını önemli ölçüde artırabilir.

Build.com Energy and Heat Recovery Ventilation

 

2. Hava Kalitesinin Korunması: Enerjiyi geri kazanırken, iç mekan hava kalitesini (IAQ) korumak zorunludur. ERS, kirleticileri hem egzoz hem de gelen hava akımlarından uzaklaştırmak için filtreler içermelidir. Ek olarak, iç hava kalitesi standartlarını korumak için egzoz ve temiz hava akımları arasında çapraz kontaminasyonu önlemeye dikkat edilmelidir.

 

3. Sistem Esnekliği: HVAC sistemleri yıl boyunca değişen koşullar altında çalışır. Enerji geri kazanım sistemleri, değişen yük taleplerine ve çevresel faktörlere uyum sağlayacak esneklikte tasarlanmalıdır. Modülasyonlu kontroller ve değişken hızlı sürücüler, sistemin enerji geri kazanım oranlarını gerçek zamanlı gereksinimlere göre ayarlamasına olanak tanıyarak farklı mevsimlerde ve doluluk seviyelerinde verimliliği optimize eder.

 

The schematic of the energy recovery system for the main and auxiliary... | Download Scientific Diagram

 

4. Don Önleme Mekanizmaları: Daha soğuk iklimlerde, ısı eşanjörlerinde don birikmesi performansı engelleyebilir ve ekipmana zarar verebilir. Ön ısıtma serpantinleri, periyodik buz çözme döngüleri veya glikol döngüleri gibi donma önleme mekanizmalarının dahil edilmesi, kesintisiz çalışmayı sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.

 

Rotary Heat Exchangers: Klingenburg USA, LLC

 

5. Bakım Erişilebilirliği: Enerji geri kazanım sistemlerinin uzun ömürlülüğü ve verimliliği için düzenli bakım çok önemlidir. Denetim, temizlik ve servis için bileşenlere kolay erişime sahip sistemler tasarlamak, bakım görevlerini basitleştirerek arıza süresini ve ilgili maliyetleri azaltır.

 

6. Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile Entegrasyon: BMS ile sorunsuz entegrasyon, enerji geri kazanım sistemlerinin merkezi kontrolüne ve izlenmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı veri analizi ve uzaktan tanılama, proaktif bakım, enerji optimizasyonu ve performans takibi sağlayarak genel sistem güvenilirliğini ve verimliliğini artırır.

 

Bir ısı geri kazanım projesi hazırlarken, kapsamlı analiz ve planlama esastır. Bina doluluk modelleri, iklim koşulları, yasal gereklilikler ve bütçe kısıtlamaları gibi hususlar, sistem tasarımını ve bileşen seçimini bilgilendirmelidir. Deneyimli HVAC mühendisleri ve danışmanlarıyla işbirliği yapmak, paha biçilmez bilgiler sağlayabilir ve belirli proje ihtiyaçlarına göre uyarlanmış enerji geri kazanım sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.

 

Sonuç olarak, enerji geri kazanım sistemleri, önemli ölçüde enerji tasarrufu ve çevresel faydalar sunan, modern HVAC sistemlerinin vazgeçilmez bileşenleridir. Paydaşlar, tasarım ve uygulama sırasında temel özelliklere ve hususlara öncelik vererek, enerji geri kazanım teknolojisinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve daha sürdürülebilir ve verimli bir yapılı çevreye katkıda bulunabilir.

 

Konu ile ilgili bir videoda hazırlıyoruz.  [Youtube] kanalımızdan izleyebilirsiniz.


 

 

 


Enerji Geri Kazanım hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın

 

26 Mart 2024 Salı

Bahçe sulama sistemleri hesapları

 Merhaba arkadaşlar;

How to Design a Garden Irrigation System: Garden Irrigation Planning G — Easy Garden Irrigation

Bugün ki yazımızda Türkiyede kullanılan bahçe sulama sistemlerinin tasarımında kullanılan standartlar ve usullere ait bir derleme yaptık. Proje tasarımlarınızda küçükte olsa bir katkı sağladığını düşünüyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın..

Bahçe peyzaj uygulamaları için etkili bir sulama sistemi tasarlamak, optimum su kullanımını ve bitki sağlığını sağlamak için birkaç temel faktörün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Akılda tutulması gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

 

1. Su Gereksinimleri: Bahçenizdeki bitkilerin su ihtiyaçlarını belirleyerek başlayın. Bitki türü, büyüklüğü, toprak türü ve iklim gibi faktörler su ihtiyacının hesaplanmasında önemli rol oynar. Bu, referans kılavuzları kullanılarak veya bahçecilik uzmanlarına danışılarak yapılabilir.

How to Design an Irrigation System - Blog - Dural Irrigation

2. Sulama Yöntemi: Bahçeniz için en uygun sulama yöntemini seçin. Yaygın yöntemler arasında damla sulama, sağanak hortumları ve yağmurlama sistemleri bulunur. Her yöntemin su verimliliği, maliyeti ve etkinliği açısından kendi avantajları ve dezavantajları vardır.

 

3. Su Dağıtım Tekdüzeliği: Tüm bitkilerin yeterli nem almasını sağlamak için bahçede eşit su dağılımını hedefleyin. Dağılım tekdüzeliği (DU), Christiansen Tekdüzelik Katsayısı (CU) formülü kullanılarak hesaplanabilir:

 

   CU = (Ölçümlerin en düşük %25'inin ortalaması) / (Tüm ölçümlerin ortalaması) * %100

   %100'lük bir CU değeri, mükemmel homojenliği gösterir.

 

4. Su Basıncı ve Akış Hızı: Su kaynağında bulunan su basıncını ve akış hızını belirleyin. Bu bilgi, borular, vanalar ve emitörler gibi uygun sulama bileşenlerinin seçilmesi için çok önemlidir. Akış hızı (Q) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

 

   Q = A * V

   Burada A borunun kesit alanı ve V su akış hızıdır.

 

5. Sistem Boyutlandırma: Sulama sistemi bileşenlerini bahçenin su gereksinimlerine ve dağıtım özelliklerine göre boyutlandırın. Tüm alanlara yeterli su dağıtımını sağlamak için boru çapı, emitör aralığı ve vana kapasitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

 

Why You Need a Good Irrigation Systems Design for Your Landscape | by Burkholder Brothers, Inc. | Medium

Türkiye'de bahçe sulama sistemleri için geçerli olan bazı standartlar vardır. Bunlar genellikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenir ve uygulanır. Bahçe sulama sistemleri için Türkiye'de kullanılan bazı standartlar şunlardır:

1.      TSE 12204: Sulama Sistemleri - Damlama Sulama Sistemleri: Bu standart, damlama sulama sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işletilmesi ve bakımıyla ilgili gereksinimleri belirler.

2.      TSE 12205: Sulama Sistemleri - Mikro-Sprinkler Sulama Sistemleri: Mikro-sprinkler sulama sistemlerinin kurulumu, işletimi ve bakımıyla ilgili standartları içerir.

3.      TSE 12206: Sulama Sistemleri - Yüzey Sulama Sistemleri: Bu standart, yüzey sulama sistemlerinin tasarımı ve uygulanmasıyla ilgili gereksinimleri kapsar.

4.      TSE 12207: Sulama Sistemleri - Sis Sulama Sistemleri: Sis sulama sistemlerinin kurulumu ve işletimi için gereksinimleri belirler.

Bu standartlar, bahçe sulama sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işletilmesi ve bakımıyla ilgili Türkiye'deki en güncel yönergeleri sağlar. Bu standartlara uygunluk, sulama sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve suyun doğru kullanımını teşvik eder.

 

Bu faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurarak ve belirlenmiş standartlara bağlı kalarak, sağlıklı bitki büyümesini teşvik ederken ve su israfını en aza indirirken bahçenizin su ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayan bir sulama sistemi tasarlayabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili bir videoda hazırlıyoruz.  [Youtube] kanalımızdan izleyebilirsiniz.

 


 

 

 

 

 

 

Bahçe sulama sistemleri hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın

 

18 Mart 2024 Pazartesi

Tozlu Yangın Söndürme Sistemlerinin Tasarlanması ve Kurulması

Merhaba arkadaşlar;

 

 What is Clean Agent Fire Suppression?

 

 

Bugün ki yazımızda Tozlu Yangın Söndürme Sistemleri ile ilgili tasarım ve hesaplarda dikkate alınması gereken bilgileri sizler için derledik.İşlerinizde küçükte olsa bir kolaylık ve hız sağladıysa beğenip paylaşmayı unutmayın.

 

Tozlu yangın söndürme sistemleri, yangın tehlikelerine karşı can ve mal güvenliğinin korunmasında kritik unsurlardır. Bu sistemlerin uygun şekilde projelendirilmesi ve kurulumu, ayrıntılara titiz bir şekilde dikkat edilmesini, ilgili standartlara uyulmasını ve hassas hesaplamalar yapılmasını gerektirir. İşte süreçte dikkate alınması gereken noktalara, ilgili standartlar ve hesaplamalarla birlikte, tümü SI birim sistemini kullanan kapsamlı bir genel bakış.

 

1. Uygulanabilir Standartlar: Tozlu yangın söndürme sistemlerinin tasarımı ve kurulumu, ISO 14520 ve NFPA 10 gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, sistem bileşenleri, tasarım kriterleri, kurulum uygulamaları ve bakım gereksinimleri için yönergeler sağlar.

 

 Fire Suppression System – MIS Engineering, 56% OFF

 

 

2. Risk Değerlendirmesi: Sistemin ele alması gereken belirli yangın tehlikelerini ve potansiyel senaryoları belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapın. Yanıcı malzemelerin türü, doluluk seviyeleri ve çevresel koşullar gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

 

3. Sistem Tasarım Parametreleri: Korunan alanın hacmine ve yangın sınıfı derecesine göre gerekli söndürme maddesi (toz) miktarını hesaplayın. Yangını etkili bir şekilde bastırmak için gerekli minimum deşarj oranını ve süresini belirlemek için standartlarda belirtilen formülleri kullanın.

 

1.   Korunan Alanın Hacminin Belirlenmesi: İlk adım, korunan alanın hacmini belirlemektir. Bu, yangından etkilenen bölgenin uzunluğu, genişliği ve yüksekliği temel alınarak hesaplanır. Tüm ölçümler metrik sistemde (metre cinsinden) yapılmalıdır.

2.   Yangın Sınıfının Belirlenmesi: Yangın sınıfı, korunan alanın hangi tür yanıcı malzemelerle dolu olduğunu belirler. Bu, genellikle yangının hangi malzemelerle beslendiği ve nasıl yayıldığına dayalıdır. Sınıflandırma genellikle A, B, C, D ve F sınıfları şeklinde yapılır.

3.   Gerekli Söndürme Maddesi Miktarının Hesaplanması: Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır:

Söndürme Maddesi Miktarı (kg) = Korunan Alanın Hacmi (m³) × Yangın Sınıfına Özgü Faktör (kg/m³)

o    A sınıfı yangınlar için faktör: 0.06 kg/m³

o    B sınıfı yangınlar için faktör: 0.12 kg/m³

o    C sınıfı yangınlar için faktör: 0.06 kg/m³

o    D sınıfı yangınlar için faktör: 0.05 kg/m³

o    F sınıfı yangınlar için faktör: 0.03 kg/m³

Örneğin, bir alanın hacmi 100 m³ ve bu alanda B sınıfı bir yangın riski bulunuyorsa, gerekli söndürme maddesi miktarı şu şekilde hesaplanır:

Söndürme Maddesi Miktarı = 100 m³ × 0.12 kg/m³ = 12 kg

Bu hesaplama, yangının kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde söndürülmesi için gereken minimum miktardır. Ancak, uygulama sırasında ek faktörler de dikkate alınmalıdır, örneğin, sistemdeki basınç kaybı, dağıtım etkinliği ve çevresel koşullar gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Refilling of Fire Suppression Systems FM-200, Novac 1230 at best price in Hyderabad

 

4. Dağıtım Sistemi: Korunan alanın tek tip kapsama alanını sağlamak için verimli bir dağıtım sistemi tasarlayın. Hidrolik hesaplamaları kullanarak tahliye nozullarının düzenini, boru boyutunu ve akış hızlarını belirleyin. Basınç düşüşü, boru malzemesi ve bakım için erişilebilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

        Hidrolik Hesaplamalar:

 • Basınç Kaybı Hesaplama Formülü (Darcy-Weisbach Denklemi):

 

 

 

Burada:

 • ΔP: Basınç kaybı (Pa veya N/m²)
 • f: Boru sürtünme faktörü (boyutsuz)
 • L: Boru uzunluğu (m)
 • D: Boru çapı (m)
 • v: Akış hızı (m/s)
 • g: Yerçekimi ivmesi (m/s²)


 • Boru Sürtünme Faktörü Hesaplama Formülü (Colebrook-White Denklemi):

 


Burada:

o    ϵ: Boru iç yüzey pürüzlülüğü (m)

o    Re: Reynolds sayısı (boyutsuz)

 

2.   Tahliye Nozullarının Düzeni ve Boru Boyutu:

o    Tahliye nozullarının düzeni, korunan alanın geometrisi ve yangın riskine göre belirlenir. Nozul sayısı, konumları ve yönlendirmeleri, yangının tüm bölgelerine etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

o    Boru boyutu ve akış hızı, hidrolik hesaplamalarla belirlenir. Boru boyutu, maksimum akış hızını karşılayacak şekilde seçilmelidir.

o    Akış Hızı Hesaplama Formülü:

 

Burada:

o    v: Akış hızı (m/s)

o    Q: Sıvı akış debisi (m³/s)

o    A: Boru kesit alanı (m²)

 

o    Boru Kesit Alanı Hesaplama Formülü:

 

 

 

Burada:

o    A: Boru kesit alanı (m²)

o    D: Boru çapı (m)

Bu formüller, tahliye nozullarının düzenlenmesi ve boru boyutu ile akış hızlarının belirlenmesi için kullanılır. Hidrolik hesaplamalar, sistemdeki basınç kaybını minimize etmek ve istenilen söndürme etkinliğini sağlamak için önemlidir.

 

 

5. Etkinleştirme ve Kontrol: Manuel çalıştırma, otomatik algılama veya uzaktan etkinleştirmeyi içerebilecek sistem etkinleştirme yöntemini belirtin. Yangın olaylarına zamanında ve doğru müdahale sağlamak için kontrol panellerini ve algılama cihazlarını entegre edin.

 

6. Bina Sistemleri ile Entegrasyon: Tozlu yangın söndürme sistemlerinin tasarımını ve kurulumunu HVAC, elektrik ve yapısal bileşenler gibi diğer bina sistemleriyle koordine edin. Bina yönetmelikleri ve yönetmelikleri ile uyumluluğu ve uyumluluğu sağlayın.

 

Design Considerations For An Effective Fire Suppression System

 

 

7. Bakım ve Muayene: Üreticinin tavsiyelerine ve geçerli standartlara uygun olarak kapsamlı bir bakım programı oluşturun. Sistem bütünlüğünü ve çalışmaya hazır olduğunu doğrulamak için periyodik denetimler, işlevsel testler ve ekipman kontrolleri gerçekleştirin.

 

8. Dokümantasyon ve Eğitim: Sistem çizimleri, teknik özellikler ve kullanım kılavuzları dahil olmak üzere ayrıntılı dokümantasyon hazırlayın. Sistem işletimi, bakımı ve acil durum müdahale prosedürlerinden sorumlu personele eğitim verin.

 

Sonuç olarak, tozlu yangın söndürme sistemlerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve kurulması, sistematik bir yaklaşım, standartlara bağlılık ve doğru hesaplamalar gerektirir. Paydaşlar, bu kilit noktaları göz önünde bulundurarak ve uygun metodolojileri kullanarak, tesislerindeki yangından korunma önlemlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini sağlayabilirler.


Konu ile ilgili bir videoda hazırlıyoruz.  [Youtube] kanalımızdan izleyebilirsiniz.

 


 

 


Tozlu Yangın Söndürme sistemleri hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın