26 Şubat 2020 Çarşamba

MTH Seminer : Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Merhaba arkadaşlar;
24 Şubat 2020 günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün düzenlediği MTH seminerimizi gerçekleştirdik. Daha önceki dönemlerde de çeşitli üniversitelerin daveti ile gerçekleştirdiğimiz MTH semineri ile bölüm öğrencileri edindikleri teorik bilginin gerçek hayata yansımalarını MTH paket yazılımının özellikleri içerisinde görmüş oldular.


Standartların emrettiği yöntemleri kullanan MTH paket yazılımı ile hesap yapmanın ne kadar kolay olduğunu kıymetli hocalarımız vasıtası ile bölüm öğrencileri ve semineri izleyen akademik kadro mensupları tanıklık ettiler. 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Sn.Prof. Dr. Cem Sevik gözetiminde ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Özdemir önderliğinde gerçekleştirilen seminerimiz iki oturumdan oluştu. MTH modülleri ortak özellikleri ve Kalorifer Tesisatına hitap eden modüller tanıtıldı ardından Klima ve Havalandırma Modülleri tanıtılarak soru cevap kısmına geçildi. 
Çeşitli broşür ve MTH proje raporları örnekleri de öğrencilerin dikkatine sunulan bu seminerimizin daha da detaylandırılarak tekrarlanması için sözleştik.

Bu güzel çalışmaya vesile olduğu için kıymetli Hocamız Sn.Prof. Dr. Cem Sevik ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Özdemir'e  teşekkür ederiz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

18 Şubat 2020 Salı

MTH Seminerleri : Yeni seminer takvimi belli oldu.

Merhaba arkadaşlar;
 


MTH seminerlerimize yenileri eklenerek mekanik tesisat sektörü ile buluşmalarımız devam ediyor.

Mekanik tesisat piyasalarına 1994 den beri hizmet veren MTH paket yazılımını, yakından tanımak isteyen akademik çevreler ve sektör öğrencilerine  tanıtma turlarımıza IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bir seminer planlayarak dahil oldu.


Etkinliği Tarihi
4 Mart 2020 Çarşamba Saat 10:00
Etkinliğin Yeri
Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu
MTH’ı yakından tanıma fırsatı bulacak öğretim üyeleri, öğrenciler ve değerli katılımcılar ile gerçekleştirilecek eğitim ve tanıtım seminerlerine sizleri de bekliyoruz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

14 Şubat 2020 Cuma

Hastane Kliması : Filtre Seçimi

Merhaba arkadaşlar;

Bugün ülkemizde büyük yanlışlarla uygulana gelen ancak yeni yeni önemi kavranan Hastane Klimasında Filtre seçimi konusuna bir bakış yapacağız.

Bildiğiniz üzere Hastaneler sağlığını kaybetmiş, şifa arayan binlerce kişi ile dolup taşıyor. Kamu sağlığına direk etki eden salgınların önlenmesi ve bireysel sağlığın korunması için Hastane ortamlarının ilgili yüksek sağlık ve emniyet standartlarında işletilmesi gerekiyor.


Bu ortamlara harici patojen ve hastalık girişi yüksek yoğunlukda olduğundan ve yine tedavinin parçası olan sağlık çalışanlarının da yaşam kalitesi ve sağlıklarının korunabilmesi için Hastane ortamlarında çeşitli sınıflarda Hijyenlik sağlanmalıdır.

Kümülatif olarak bir hastanenin eksiksiz vazifesini yapabilmesi ve çeşitli sağlık risklerine maruz kalmaması için en baştan tasarım ve işletmenin ilgili standartlarda yapılması elzemdir. Bunun için hem temiz odalarda hem de mekanik tesisatta hijyen sağlanmalıdır.

Tüm hastane çeşitli sınıflarda olmakla beraber hijyen olmalıdır. Hastanenin hijyeninin sağlanabilmesi için uygun mimari tasarım ile tasarlanmalı, septik bölümlerin diğer yaşam alanları ile uygun sızdırmazlık ve basınç sınıfları ile ayrılması sağlanmalıdır.

Temiz odalarda ki klima sisteminin 365 gün çalışacağı düşünülürse uygun tasarlanmış bir hastane klima sisteminin makul işletme giderleri ile çalışacağıda açıktır. Hijyen bir ortam oluşturulurken hastane klimasının doğru tasarlanması yeterli bir unsur değildir. Mimari elemanların, yer kaplaması, aydınlatma gibi unsurlarında darbeler karşından mukavim seçilmesi, toz, bakteri ve mikro orgznizmaların üremesine fırsat vermeyecek seçilde seçilmesi uygun olur.


Hastane klimasında ki hijyenin bir numaralı adımı Filtrelerdir. Filtreler ortam havasında ki toz ve kirleticilerin tutulmasına yarayan hava temizleme aparatlarıdır. Havanın partiküllerden ayrılması için çeşitli fazlarda filtrelerden geçirilmelidir. buna göre Ön filtre, Hassas filtre, Son filtre ve Kirli hava atış filtresi olmak üzere çeşitli sınıflarda imal edilirler.

Verimleri ve kirletici yakalama kapasiteleri açısından da filtreleri 4 guruba ayırabiliriz. G sınıfı kaba filtreler, F sınıfı ince filtreler, H sınıfı yüksek verimli filtreler (HEPA) ve U sınıfı Ultra hassas hava filtreleriHastane kilmasında hepsi kullanılmakla beraber Ameliyathane, Temiz oda, Hasta hazırlık gibi kısımlarda HEPA ve ULPA sınıfı filtreler tercih edilir. Hepa filtrelerde verim %99.995'e kadar çıkabilmektedir. ULPA sınıfı filtrelerde ise %99.999995'e kadar verim alınabilir.Bir daha ki yazımızda Hastane kilmasının diğer bileşenlerini inceliyeceğiz, görüşmek üzere hoşçakalın.

5 Şubat 2020 Çarşamba

KIzgın Yağlı Isıtma Sistemleri

Merhaba arkadaşlar;

Bugün konfor uygulamaları dışında kalan sistemlerde yüksek enerji taşınımına izin vermesi ile bilinen Kızgın Yağlı Isıtma Sistemlerine bir bakış yapacağızSulu sistemlerde yüksek sıcaklıklarda çalışılması için sistemin basınçlandırılması gerekliliği çeşitli tasarım ve imalat zorluklarına yol açıyor. Sisteme eklenmesi gereken yüksek basınç emniyet elemanları, su hazırlama tesisleri, vb.  maliyetleri de göz önüne alındığında sulu akışkan kullanan sistemlerin Kızgın su, buhar, vb. akışkanlar yerine kızgın yağ kullanıldığında daha optimum çözümler geliştirildiğini görüyoruz.

Bahsettiğimiz sakıncalardan dolayı 0-400 C sıcaklıklar arasında ki uygulamalada organik ısı taşıyıcı / kızgın yağ kullanılması daha pratik olacaktır. Atmosferik basınçta yüksek kaynama sıcaklığına sahip olduğundan 350 C sıcaklığa kadar basınçsız olarak kullanılabilir. Aşınma ve kireçlenmeye sebebiyet vermediğinden ön hazırlama sistemlerine ihtiyaç olmamaktadır.Tüm pozitif yönlerine rağmen bu sistemleri kurlurken dikkate alınması gereken çeşitli hususlar var. Akışkanın yanma ihtimaline karşı sistemde sızıntı, döküntü ve birikinti olmayacak şekilde dizany edilmelidir. Sistemin atmosferle temasının kesilmesi oksitlenmeye eğilimli kızgın yağ akışklnı için önemli bir aşamadır. Saf azotlu yastıklamalı kapalı tip genleşme tankları techiz edilmelidir.

Kızgın yağlı sistemlerde sistem elemanları;

Kapalı tip genleşme tankı
Termin yağ rezerv tankı
Sirkülasyonm pompası
Vanalar
Filtreler
Seviye göstergeleri
Kompanzatörler
Tahliye vanaları
Blöf vanaları
Doldurma pompalarıSistem ihtiyaçlarının belirlenmesi için Kızgın yağ debi hesabı aşağıda ki şekilde yapılabilir.

Kızgın yağ akışkanlı sistemlerde kazanda üretilen enerji kızgın yağa aktarılarak proses alanına gönderilir. Kızgın yağın kazandan alacağı enerji yağın ısınma ısısı (cp kJ/kg) ile ilgili olup yağın sıcaklığına bağlı olarak değişen bir ısınma ısısı sözkonusudur.

Pratik olarak sistemin kazan çıkışı ve dönüşü sıcaklıkları arasında kalan ısınma ısısı seçilerek debi hesabı yapılabilir. 

cp = (cp giriş + cp çıkış) / 2

Q = m . cp. dt den

transfer edilen ısı miktarı hesaplanır. Bu formülde

Q : transfer edilen ısı (W)
m : kütlesel debi (kg)
dt : sıcaklık farkı (C)
cp : ısınma ısısı (kj/kg)

Ortalama bir sistemin çalışma sıcaklığının 200 - 320 C tasarlandığında

 ro x cp = 500 kcal/m3K değeri elde edilir.

V = q / (ro x cp x dt)'den

kızgın yağ debisi hesaplanmış olur.

Bir sonra ki yazımızda kızgın yağlı sistemlerde boru çapı ve basınç kaybı hesabına değineceğiz, görüşmelk üzere hoşçakalın.