Yangın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yangın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Mayıs 2024 Salı

NFPA Göre Yangın Sırasında Duman Tahliye Kapaklarının Önemi

Merhaba arkadaşlar;

 


 

 

 

 

 

 

 

Bugün ki yazımızda Yangın tesisatının vazgeçilmez bir bileşeni olan Duman tahliye kapakları hakkında bir yazı derledik. Özellikle fabrikalar, depo alanları gibi yüksek risk faktörü barındıran çalışma ortamlarında olası bir yangın için alınacak önlemler büyük önem taşıyor. Canlılar için zehirli gazlardan oluşan dumanın tahliye edilmesi; insanların rahatça çıkış yapabilmesine ve itfaiye personelinin tesise girişine yardımcı oluyor. Yazımızı beğenip paylaşmayı unutmayın..

 

Duman tahliye kapakları, bir yangın olayı sırasında can güvenliğini ve mal korumasını artırmak için hayati bileşenler olarak hareket ederek yangın güvenliğinde çok önemli bir rol oynar. Ulusal Yangından Korunma Derneği'ne (NFPA) göre, bu kapaklar dumanın yayılmasını yönetmek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır ve yangın olaylarıyla ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltan net faydalar sağlar.

 

Tahliye için Görünürlüğü Artırma

 

Duman tahliye kapaklarının başlıca avantajlarından biri, yangın durumunda görünürlüğü artırma yetenekleridir. Duman, çıkış yollarını gizleyebileceği ve bina sakinlerinin yönünü değiştirebileceği için yangın sırasında genellikle en acil ve tehlikeli tehdittir. Bu kapaklar, dumanı binadan verimli bir şekilde tahliye ederek daha net kaçış yolları sağlar ve böylece daha güvenli ve daha hızlı bir tahliyeyi kolaylaştırır. Bu, özellikle dumanla dolu koridorlarda gezinmenin özellikle zor olabileceği karmaşık yerleşim planlarına sahip büyük binalarda ve tesislerde çok önemlidir.

 


 

 

Bina Sakinlerinin Sağlığını Korumak

 

Duman, solunum sorunları ve zehirlenme dahil olmak üzere ciddi sağlık riskleri oluşturan zehirli gazlar ve partikül maddeler içerir. Duman tahliye kapakları, bir bina içindeki bu tehlikeli maddelerin konsantrasyonunu azaltarak bina sakinlerinin tehlikeli dumanları solumasını önlemeye yardımcı olur. Bu husus, insanların ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek duman soluma sorunu yaşamadan tahliye edebilmelerini sağlamada kritik öneme sahiptir.

 

Yangınla Mücadele Operasyonlarına Yardımcı Olmak

 

İtfaiyeciler için duman tahliye kapaklarının varlığı, operasyonel verimliliklerinde önemli bir fark yaratabilir. Bu kapaklar, binadaki dumanı gidererek görünürlüğü artırır ve ısı seviyelerini azaltarak itfaiyecilerin yangını daha etkili bir şekilde bulmasını ve söndürmesini sağlar. Bu sadece yangınla mücadele sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda parlama ve diğer tehlikeli yangın olayları riskini de en aza indirir.

 


 

 

Maddi Hasarın Azaltılması

 

Duman, kurum birikmesi, malzemelerin korozyonu ve hassas ekipmanların kirlenmesi dahil olmak üzere mülke büyük zarar verebilir. Tahliye kapakları, dumanı dışarıya tahliye ederek dumanla ilgili hasarın sınırlandırılmasına yardımcı olur, böylece binanın ve içindekilerin bütünlüğünü korur. Bu, yangınla ilgili onarımların ve kayıpların maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.

 


 

 

Özetle, duman tahliye kapakları, yangın güvenlik sistemlerinin temel bileşenleridir. Bu kapaklar, görünürlüğü artırarak, bina sakinlerinin sağlığını koruyarak, yangınla mücadele operasyonlarına yardımcı olarak ve maddi hasarı azaltarak, yangınların etkisini azaltmada ve can ve varlıkları korumada çok önemli bir rol oynar. NFPA, kapsamlı yangın güvenliği sağlamak için bina tasarımlarına duman tahliye kapaklarının dahil edilmesinin öneminin altını çiziyor.

 

Konu ile ilgili bir videoda hazırlıyoruz.  [Youtube] kanalımızdan izleyebilirsiniz.


 

 

 


Duman Tahliye Kapaklarının tasarımı hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın

 

18 Mart 2024 Pazartesi

Tozlu Yangın Söndürme Sistemlerinin Tasarlanması ve Kurulması

Merhaba arkadaşlar;

 

 What is Clean Agent Fire Suppression?

 

 

Bugün ki yazımızda Tozlu Yangın Söndürme Sistemleri ile ilgili tasarım ve hesaplarda dikkate alınması gereken bilgileri sizler için derledik.İşlerinizde küçükte olsa bir kolaylık ve hız sağladıysa beğenip paylaşmayı unutmayın.

 

Tozlu yangın söndürme sistemleri, yangın tehlikelerine karşı can ve mal güvenliğinin korunmasında kritik unsurlardır. Bu sistemlerin uygun şekilde projelendirilmesi ve kurulumu, ayrıntılara titiz bir şekilde dikkat edilmesini, ilgili standartlara uyulmasını ve hassas hesaplamalar yapılmasını gerektirir. İşte süreçte dikkate alınması gereken noktalara, ilgili standartlar ve hesaplamalarla birlikte, tümü SI birim sistemini kullanan kapsamlı bir genel bakış.

 

1. Uygulanabilir Standartlar: Tozlu yangın söndürme sistemlerinin tasarımı ve kurulumu, ISO 14520 ve NFPA 10 gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, sistem bileşenleri, tasarım kriterleri, kurulum uygulamaları ve bakım gereksinimleri için yönergeler sağlar.

 

 Fire Suppression System – MIS Engineering, 56% OFF

 

 

2. Risk Değerlendirmesi: Sistemin ele alması gereken belirli yangın tehlikelerini ve potansiyel senaryoları belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapın. Yanıcı malzemelerin türü, doluluk seviyeleri ve çevresel koşullar gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

 

3. Sistem Tasarım Parametreleri: Korunan alanın hacmine ve yangın sınıfı derecesine göre gerekli söndürme maddesi (toz) miktarını hesaplayın. Yangını etkili bir şekilde bastırmak için gerekli minimum deşarj oranını ve süresini belirlemek için standartlarda belirtilen formülleri kullanın.

 

1.   Korunan Alanın Hacminin Belirlenmesi: İlk adım, korunan alanın hacmini belirlemektir. Bu, yangından etkilenen bölgenin uzunluğu, genişliği ve yüksekliği temel alınarak hesaplanır. Tüm ölçümler metrik sistemde (metre cinsinden) yapılmalıdır.

2.   Yangın Sınıfının Belirlenmesi: Yangın sınıfı, korunan alanın hangi tür yanıcı malzemelerle dolu olduğunu belirler. Bu, genellikle yangının hangi malzemelerle beslendiği ve nasıl yayıldığına dayalıdır. Sınıflandırma genellikle A, B, C, D ve F sınıfları şeklinde yapılır.

3.   Gerekli Söndürme Maddesi Miktarının Hesaplanması: Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır:

Söndürme Maddesi Miktarı (kg) = Korunan Alanın Hacmi (m³) × Yangın Sınıfına Özgü Faktör (kg/m³)

o    A sınıfı yangınlar için faktör: 0.06 kg/m³

o    B sınıfı yangınlar için faktör: 0.12 kg/m³

o    C sınıfı yangınlar için faktör: 0.06 kg/m³

o    D sınıfı yangınlar için faktör: 0.05 kg/m³

o    F sınıfı yangınlar için faktör: 0.03 kg/m³

Örneğin, bir alanın hacmi 100 m³ ve bu alanda B sınıfı bir yangın riski bulunuyorsa, gerekli söndürme maddesi miktarı şu şekilde hesaplanır:

Söndürme Maddesi Miktarı = 100 m³ × 0.12 kg/m³ = 12 kg

Bu hesaplama, yangının kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde söndürülmesi için gereken minimum miktardır. Ancak, uygulama sırasında ek faktörler de dikkate alınmalıdır, örneğin, sistemdeki basınç kaybı, dağıtım etkinliği ve çevresel koşullar gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Refilling of Fire Suppression Systems FM-200, Novac 1230 at best price in  Hyderabad

 

4. Dağıtım Sistemi: Korunan alanın tek tip kapsama alanını sağlamak için verimli bir dağıtım sistemi tasarlayın. Hidrolik hesaplamaları kullanarak tahliye nozullarının düzenini, boru boyutunu ve akış hızlarını belirleyin. Basınç düşüşü, boru malzemesi ve bakım için erişilebilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

        Hidrolik Hesaplamalar:

  • Basınç Kaybı Hesaplama Formülü (Darcy-Weisbach Denklemi):

 

 

 

Burada:

  • ΔP: Basınç kaybı (Pa veya N/m²)
  • f: Boru sürtünme faktörü (boyutsuz)
  • L: Boru uzunluğu (m)
  • D: Boru çapı (m)
  • v: Akış hızı (m/s)
  • g: Yerçekimi ivmesi (m/s²)


  • Boru Sürtünme Faktörü Hesaplama Formülü (Colebrook-White Denklemi):

 


Burada:

o    ϵ: Boru iç yüzey pürüzlülüğü (m)

o    Re: Reynolds sayısı (boyutsuz)

 

2.   Tahliye Nozullarının Düzeni ve Boru Boyutu:

o    Tahliye nozullarının düzeni, korunan alanın geometrisi ve yangın riskine göre belirlenir. Nozul sayısı, konumları ve yönlendirmeleri, yangının tüm bölgelerine etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

o    Boru boyutu ve akış hızı, hidrolik hesaplamalarla belirlenir. Boru boyutu, maksimum akış hızını karşılayacak şekilde seçilmelidir.

o    Akış Hızı Hesaplama Formülü:

 

Burada:

o    v: Akış hızı (m/s)

o    Q: Sıvı akış debisi (m³/s)

o    A: Boru kesit alanı (m²)

 

o    Boru Kesit Alanı Hesaplama Formülü:

 

 

 

Burada:

o    A: Boru kesit alanı (m²)

o    D: Boru çapı (m)

Bu formüller, tahliye nozullarının düzenlenmesi ve boru boyutu ile akış hızlarının belirlenmesi için kullanılır. Hidrolik hesaplamalar, sistemdeki basınç kaybını minimize etmek ve istenilen söndürme etkinliğini sağlamak için önemlidir.

 

 

5. Etkinleştirme ve Kontrol: Manuel çalıştırma, otomatik algılama veya uzaktan etkinleştirmeyi içerebilecek sistem etkinleştirme yöntemini belirtin. Yangın olaylarına zamanında ve doğru müdahale sağlamak için kontrol panellerini ve algılama cihazlarını entegre edin.

 

6. Bina Sistemleri ile Entegrasyon: Tozlu yangın söndürme sistemlerinin tasarımını ve kurulumunu HVAC, elektrik ve yapısal bileşenler gibi diğer bina sistemleriyle koordine edin. Bina yönetmelikleri ve yönetmelikleri ile uyumluluğu ve uyumluluğu sağlayın.

 

Design Considerations For An Effective Fire Suppression System

 

 

7. Bakım ve Muayene: Üreticinin tavsiyelerine ve geçerli standartlara uygun olarak kapsamlı bir bakım programı oluşturun. Sistem bütünlüğünü ve çalışmaya hazır olduğunu doğrulamak için periyodik denetimler, işlevsel testler ve ekipman kontrolleri gerçekleştirin.

 

8. Dokümantasyon ve Eğitim: Sistem çizimleri, teknik özellikler ve kullanım kılavuzları dahil olmak üzere ayrıntılı dokümantasyon hazırlayın. Sistem işletimi, bakımı ve acil durum müdahale prosedürlerinden sorumlu personele eğitim verin.

 

Sonuç olarak, tozlu yangın söndürme sistemlerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve kurulması, sistematik bir yaklaşım, standartlara bağlılık ve doğru hesaplamalar gerektirir. Paydaşlar, bu kilit noktaları göz önünde bulundurarak ve uygun metodolojileri kullanarak, tesislerindeki yangından korunma önlemlerinin etkinliğini ve güvenilirliğini sağlayabilirler.


Konu ile ilgili bir videoda hazırlıyoruz.  [Youtube] kanalımızdan izleyebilirsiniz.

 


 

 


Tozlu Yangın Söndürme sistemleri hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın