Sıhhi Tesisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sıhhi Tesisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Şubat 2024 Pazartesi

İsimsiz kahramanlar : Yağ Ayırıcılar

 

Merhaba arkadaşlar;


Spill Control Oil-Water Separator - ACO SWM


Bugün ki yazımızda sıhhi tesisat projelerinde kullanılan özellikle yeşil bina projelerinde önem kazanan yağ ayırıcı sistemlere bir bakış yaptık. Yağ ayırıcı projelendirilmesi, mühendislik hesapları ve uyulması gereken temel kaideleri sizler için derledik. Projelerinize küçükte olsa bir katkısı oluyorsa beğenip paylaşmayı unutmayınız.

 

Mekanik tesisat projelerinde, çeşitli sistemlerin uzun ömürlü ve işlevsel olmasını sağlamak için yağ ve diğer kirleticilerin verimli yönetimi çok önemlidir. Yağ ayırıcı sistemleri bu konuda çok önemli bir rol oynar ve kirleticilerin hassas bileşenlere girmesini ve hasara neden olmasını önler. Uygun kapasite ve boyut hesaplamaları, etkili yağ ayırıcı sistemlerinin tasarımında temel unsurlardır.

 

Bir yağ ayırıcı sisteminin kapasitesini belirlemenin ilk adımı, sistemden beklenen yağlı su akış hızının anlaşılmasını içerir. Bu akış hızı, makine tipi, kullanılan yağlayıcıların hacmi ve mekanik tesisatın boyutu gibi faktörlerden etkilenir. Bu parametrelerle ilgili doğru veriler, mühendislerin beklenen yükü kaldıracak uygun kapasiteye sahip bir yağ separatörü seçmesine yardımcı olarak taşmayı ve sistem verimsizliklerini önler.

 

33 OIL SEPARATORS 

 

Yağ ayırıcının fiziksel boyutları göz önüne alındığında boyut hesaplamaları devreye girer. Mühendislerin mevcut alanı, kurulum kısıtlamalarını ve istenen yağ giderme verimliliği seviyesini değerlendirmesi gerekir. Separatörün boyutu ile performansı arasında bir denge kurulmalı ve mekanik tesisatın genel tasarımından ödün vermeden optimum işlevsellik sağlanmalıdır.

 

Ek olarak, yerel yönetmelikler ve çevre standartları genellikle yağ ayırıcı sistemleri için gereken verimlilik seviyelerini belirler. Bu standartlara uygunluk tartışılmaz ve boyut ve kapasite hesaplamaları belirtilen gerekliliklerle uyumlu olmalıdır. Bu, yağ ayırıcının yalnızca projenin ihtiyaçlarını karşılamasını değil, aynı zamanda yasal ve çevresel yönergelere de uymasını sağlar.

Satcon Oil Water Separator Pit at Rs 15000 in North 24 Parganas | ID: 14147007997

 

Yağ ayırıcı kapasitesi hesaplamak, beklenen akış hızı ve sistem gereksinimleri gibi faktörlere dayanır. Aşağıda basit bir örnek verilmiştir:

Örnek:

Diyelim ki bir makine atölyesinde kullanılan yağlı suyun günlük akış hızı 500 litre. Yağ ayırıcı sisteminin gerekli kapasitesini hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

 1. Günlük Akış Hızını Belirleme:

  • Diyelim ki günlük yağlı su üretimi 500 litredir.
 2. Saatlik Akış Hızını Hesaplama:

  • Günlük akış hızını 24'e bölerek saatlik akış hızını bulabiliriz.
  • 500 litre / 24 saat = 20.83 litre/saat
 3. Özgül Ağırlık Hesaplama:

  • Yağın özgül ağırlığını bilmek önemlidir. Diyelim ki yağın özgül ağırlığı 0.85 kg/litre.
 4. Günlük Yağ Miktarını Hesaplama:

  • Günlük akış hızını yağın özgül ağırlığı ile çarparız.
  • 20.83 litre/saat * 0.85 kg/litre = 17.71 kg/gün
 5. Ayırıcı Kapasitesini Belirleme:

  • Yağ ayırıcı kapasitesi, günlük yağ miktarını içerir. Ancak, genellikle %10 ila %20'lik bir güvenlik marjı eklenir.
  • Örneğin, %15 güvenlik marjı ile: 17.71 kg/gün * 1.15 = 20.37 kg/gün

   

  Yağ ayırıcı ebatlarını belirlemek, sistem kapasitesi, akış hızı, ve tasarım hedefleri gibi faktörlere bağlıdır. Aşağıda, bilinen bir kapasite için yağ ayırıcı ebatlarını hesaplamak için temel adımları içeren bir örnek bulunmaktadır:

  Örnek:

 6. Kapasiteyi Belirleme:

  • Diyelim ki yağ ayırıcısının günlük kapasitesi 1000 litre yağlı su.
 7. Hesaplamalara Başlama:

  • İlk olarak, yağ ayırıcısının içindeki etkin hacmi belirleyin. Bu, genellikle bir silindirin hacmi gibi düşünülebilir.
 8. Saatlik Akış Hızını Belirleme:

  • Günlük kapasiteyi 24'e bölerek saatlik akış hızını bulun.
  • 1000 litre / 24 saat = 41.67 litre/saat
 9. Yağın Etkin Hacimdeki Varlığını Belirleme:

  • Yağın su içindeki varlığı, su ve yağın özgül ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.
  • Diyelim ki suyun özgül ağırlığı 1 kg/litre, yağın özgül ağırlığı 0.85 kg/litre.
  • (41.67 litre/saat * 0.85 kg/litre) = 35.42 kg/saat
 10. Yağın Etkin Hacimdeki Dağılımını Hesaplama:

  • Yağın ayırıcı içindeki dağılımını göz önünde bulundurarak yağın etkin hacme olan katkısını belirleyin.
 11. Ayırıcı Boyutlarını Belirleme:

  • Yağın etkin hacme olan katkısı ve tasarım hedefleri doğrultusunda, yağ ayırıcısının boyutlarını belirleyin.
 12. Güvenlik ve Regülasyonlar:

  • Tasarımın güvenlik marjları ve yerel regülasyonlara uygunluğunu göz önünde bulundurun.Teknolojideki gelişmeler, yağ ayırıcı sistemleri için daha kompakt ancak yüksek verimli çözümlere olanak tanıyan yenilikçi malzemeler ve tasarımlar sunmuştur. Mühendisler artık yağ ayırıcıların boyutunu ve kapasitesini optimize etmek için bu gelişmelerden yararlanabilir ve performans, alan kullanımı ve çevresel sorumluluk arasında bir denge kurabilir.

 

Sonuç olarak, mekanik tesisat projelerinde yağ ayırıcı sistemlerin başarısı, titiz kapasite ve boyut hesaplamalarına bağlıdır. Mühendisler, yağı ve kirleticileri etkin bir şekilde yöneten, genel mekanik kurulumun uzun ömürlülüğünü ve verimliliğini artıran sistemler tasarlamak için beklenen akış hızlarını, mevcut alanı ve çevresel düzenlemeleri dikkate almalıdır.

 
Sıhhi tesisat ve yağ ayırıcı hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın

 

16 Ocak 2024 Salı

Mekanik Tesisat ve Sessiz Atık Su Toplama ile İlgili Hususlar

Merhaba Arkadaşlar;

 

Bugünkü yazımızda Pissu toplama sistemlerinde Sessiz Atık su tesisatlarının dizayn edilmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken hususları sizler için derledik, projelerinize güzel bir katkı olmasını diliyoruz, beğenip paylaşmayı unutmayın.


 

Kentleşme artmaya devam ettikçe, yüksek binalar giderek daha yaygın hale geliyor ve mekanik tesisatlar ve atık su toplama sistemleri için benzersiz zorluklar ortaya çıkıyor. Bu yapılarda bina sakinlerinin verimliliğini, güvenliğini ve konforunu sağlamak için uygun planlama ve uygulama çok önemlidir. Yüksek binalarda mekanik tesisat projeleri ve sessiz atık su toplama için önemli hususlar şunlardır:

 

1. Alan Kullanımı:

Yüksek binalar genellikle mekanik tesisatlar için sınırlı alana sahiptir. Mühendisler, bakım için erişilebilirliği sağlarken alan kullanımını optimize etmelidir. Kompakt ve verimli ekipman seçilmeli ve yerleşim, binanın işlevselliğini bozmadan servis kolaylığına izin vermelidir.

 

2. Yapısal Etki:

HVAC sistemleri gibi mekanik tesisatlar, bir binanın yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yapı mühendisleri, mekanik ekipman tarafından üretilen yükleri ve titreşimleri değerlendirmek için yakın işbirliği yapmalıdır. Binanın bütünlüğünden herhangi bir ödün verilmesini önlemek için uygun güçlendirme önlemleri alınmalıdır.

 


 

 

3. Gürültü Azaltma:

Yoğun nüfuslu yüksek ortamlarda, mekanik sistemlerden kaynaklanan gürültü büyük bir endişe kaynağı olabilir. Düşük gürültülü pompalar ve ses geçirmez muhafazalar gibi sessiz atık su toplama sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması çok önemlidir. Titreşim izolatörlerinin ve akustik yalıtımlı malzemelerin kullanılması gürültü kirliliğini daha da azaltabilir.

 

4. Çevresel Etki:

Sürdürülebilirlik, inşaat projelerinde giderek artan bir endişe kaynağıdır. Enerji verimli mekanik sistemlerin ve atık su toplama teknolojilerinin seçilmesi, binanın çevresel ayak izini azaltabilir. Yeşil teknolojilerin dahil edilmesi yalnızca çevresel hedeflerle uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli maliyet tasarrufu da sağlayabilir.

 


 

 

5. Mevzuata Uygunluk:

Yerel bina yönetmeliklerine ve yönetmeliklerine uyulması zorunludur. Mekanik tesisatlar ve atık su sistemleri güvenlik standartlarına, imar yasalarına ve çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır. Planlama aşamalarının başlarında düzenleyici makamlarla ilişki kurmak, olası uyumluluk sorunlarının belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olur.

 

6. Gelecekteki Genişleme:

Gelecekteki büyümeyi göz önünde bulundurarak mekanik tesisatlar tasarlamak, yüksek binalar için çok önemlidir. Binanın gelecekteki ihtiyaçlarını tahmin etmek ve sistemlerin büyük aksaklıklar olmadan genişletilebilmesini veya yükseltilebilmesini sağlamak, uzun vadeli uygulanabilirliğin anahtarıdır.

 


 

 

Sonuç olarak, yüksek binalarda başarılı mekanik kurulum ve sessiz atık su toplama, alan kısıtlamalarını, yapısal etkiyi, gürültü azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği, mevzuata uygunluğu ve gelecekteki genişlemeyi dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Mühendisler, bu faktörleri ele alarak verimli, çevre dostu ve bina sakinleri için konforlu olan yüksek yapıların geliştirilmesine katkıda bulunabilirler.

 
Sıhhi tesisat, pissu hesapları ve seçimi ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın

 

8 Ocak 2024 Pazartesi

Mekanik Tesisat Projeleri için Verimli Bir Hidrofor Sistemi Tasarlamak

Merhaba arkadaşlar;

 


 

 

Bugün ki yazımızda Sıhhi tesisatın kalbi sayılan Hidroforların tipleri ve hidrofor sistemlerinin içermesi gereken başlıkları bir araya getirdik.Sıhhi tesisat sistemleri alanında, hidroforlar vazgeçilmez bileşenler olarak hizmet eder ve çeşitli tipler ve çalışma prensipleri sunar. Makalemizi beğenip paylaşmayı unutmayın..

Hidroforlar genellikle talep üzerine dağıtım için suyun basınç altında depolanması prensibine dayalı olarak çalışır. Sistem, hava ve su arasındaki dengeyi koruyarak sabit basınç seviyeleri sağlar. 

Talep arttığında, hidrofor gereksinimleri karşılamak için basınçlı su açığa çıkarır. Gelişmiş hidroforlar, basınç regülasyonunu optimize etmek, enerji verimliliğini artırmak ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri sağlamak için genellikle akıllı kontroller, sensörler ve otomasyon içerir. 

Her bir hidrofor tipinin nüanslarını ve çalışma prensiplerini anlamak, mekanik tesisatların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hidrofor sistemleri tasarlamak, sorunsuz ve verimli çalışma sağlamak için çok önemlidir.

 


 

 

Diyafram Hidroforları:

Diyafram hidroforları, su ve hava odalarını ayırmak için esnek bir diyafram kullanır. Su sisteme girdiğinde, diyafram havayı sıkıştırarak basınç oluşturur. Bu tasarım, su ve hava arasında minimum temas sağlayarak kontaminasyon riskini azaltır.

 

Piston Hidroforları:

Pistonlu hidroforlar, suyu basınçlandırmak için bir piston mekanizması ile çalışır. Su hazneye girdiğinde, piston sıkışır, havanın yerini alır ve basınç oluşturur. Bu tasarım, güvenilirliği ve hassas basınç kontrolü ile bilinir.

 

Santrifüj Hidroforlar:

Santrifüj hidroforlar, dönen bir pervane tarafından üretilen merkezkaç kuvvetine dayanır. Pervane suyu hızlandırarak bir basınç farkı oluşturur. Bu tip, yüksek akışlı uygulamalar için uygundur ancak ek basınç kontrol mekanizmaları gerektirebilir.

 


 

 

Mekanik tesisat projelerinde, bir hidrofor sisteminin tasarımı, optimum performans ve verimliliğin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. İster su temini, ister HVAC sistemleri veya endüstriyel prosesler için olsun, iyi tasarlanmış bir hidrofor sistemi genel işlevselliği artırabilir. Bunu başarmak için, tasarım aşamasında birkaç önemli husus dikkate alınmalıdır.

 

Sistem Gereksinimleri Analizi:

Hidrofor sistemi tasarımına başlamadan önce, proje gereksinimlerinin kapsamlı bir analizi esastır. Bu, gerekli akış hızlarını, basınç seviyelerini ve mekanik tesisatın özel ihtiyaçlarını anlamayı içerir. Bu parametrelerle ilgili doğru veriler, ihtiyaca özel bir hidrofor sisteminin temelini oluşturur.

 

Pompa Seçimi ve Boyutlandırma

Etkili bir hidrofor sistemi tasarlamak için doğru pompa seçimi çok önemlidir. Mühendisler, projenin talebini karşılayan ve gerekli basıncı sağlayabilen pompaları dikkatlice seçmelidir. Ek olarak, verimsizlikleri ve gereksiz enerji tüketimini önlemek için pompaların boyutlandırılması sistemin operasyonel ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

 


 

 

Basınç Düzenleme ve Kontrol:

Hassas basınç regülasyonu ve kontrol mekanizmalarının dahil edilmesi, sistem kararlılığını korumak için hayati önem taşır. Basınç sensörleri, kontrol valfleri ve değişken frekanslı sürücüler (VFD'ler), hidrofor sisteminin değişen talebe uyum sağlamasını ve kurulum boyunca optimum basınç seviyelerini korumasını sağlamak için kullanılabilir.

 

Enerji Verimliliği:

Modern mekanik tesisatlarda sürdürülebilir tasarım uygulamaları giderek daha önemli hale gelmektedir. Mühendisler, operasyonel maliyetleri ve çevresel etkiyi en aza indirmek için enerji verimli bileşenlere ve konfigürasyonlara öncelik vermelidir. Değişken hızlı sürücüler, verimli pompa tasarımları ve optimize edilmiş kontrol stratejileri, genel enerji verimliliğine katkıda bulunur.

 

Güvenilirlik ve Yedeklilik:

Arıza süresini önlemek ve sistem güvenilirliğini sağlamak için tasarımcılar yedeklilik önlemleri uygulamalıdır. Bu, yedek pompaların ve kontrolörlerin dahil edilmesinin yanı sıra olası sorunları derhal ele almak için sağlam bir bakım planını içerir.

 


 

 

Sistem İzleme ve Otomasyon:

Gelişmiş izleme ve otomasyon sistemlerinin entegrasyonu, hidrofor sistemlerinin genel işlevselliğini artırır. Gerçek zamanlı veri toplama, uzaktan izleme yetenekleri ve talepteki dalgalanmalara otomatik yanıtlar, sistemin uyarlanabilirliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.


Sonuç olarak, mekanik tesisat projeleri için başarılı bir hidrofor sistemi tasarımı, sistem gereksinimleri, pompa seçimi, basınç regülasyonu, enerji verimliliği, güvenilirlik ve gelişmiş otomasyon göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Mühendisler, bu önemli hususları dikkatli bir şekilde ele alarak, yalnızca kurulumun acil ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirliğe ve operasyonel mükemmelliğe de katkıda bulunan hidrofor sistemleri oluşturabilir.
Hidrofor hesapları ve seçimini ile ilgili en başarılı çözümü, piyasalarda 30. yaşını kutlayan, Türkiyenin ilk ve tek profesyonel ısıtma kilma soğutma hesap yazılımı MTH Paket içinde bulacaksınız. MTH Paketini yakından tanımak ve projelerinizde aradığınız kesin, hızlı, güvenilir çözümler için [burayı] tıklayınız..

Bir dahaki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın