26 Mayıs 2011 Perşembe

TMMOB MMO, İkinci Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni Açtı

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), sanayinin yoğun olduğu Kocaeli ve İzmir?de iki ayrı uygulama laboratuvarı kurdu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile MMO?nun, enstitü bünyesinde ortaklaşa oluşturduğu Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi 2010 yılı Temmuz ayında hizmete girdi. Kocaeli?nde kurulan MMO Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi?nin açılışı ise 30 Mart?ta yapıldı. Açılış konuşmaları MMO Kocaeli Şube Başkanı Nedim Kara, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

MMO Kocaeli Şube Başkanı Nedim Kara, özetle şunları söyledi: ?TMMOB MMO olarak, kurulum kararı aldığımız ilk günden beri büyük bir heyecanla yürüttüğümüz çalışmaların sonucunu sizlerle paylaşmaktan, birlikte hizmete açmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz MMO Enerji Verimliliği Eğitimi ve Uygulama Merkezi?mizin açılışına hoş geldiniz. Enerji Verimliliği Eğitimi ve Uygulama Merkezini Şubemizdeki altyapı desteği ve Enerji Verimliliği Kongrelerinin Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilmesinin sağladığı bilgi birikimi sayesinde çok kısa sayılabilecek bir sürede hizmete açıyoruz. Kasım 2009?dan bu yana Şubemizde düzenlediğimiz Enerji Yönetici Eğitimleri?ni artık Odamız/şubemiz öz kaynakları ile hayat bulan eğitim merkezimizde yürütmeye başladık. Eğitim merkezimizin hayata geçmesiyle, Odamızın, Enerji Verimliliği Yöneticisi Eğitimlerinde A sınıfı yetki belgesine sahip olması, bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Müfredat gereği, buhar kazanı ve buhar tesisatları, endüstriyel fırın, basınçlı hava sistemi, pompa sistemleri, havalandırma sistemleri, soğutma sistemleri, aydınlatma ve kompanzasyon sistemlerinin yanı sıra, ısıtma sistemi, ısı geri kazanımlı bina havalandırma sistemi, bina konfor şartlandırma sistemi, ısı pompası, güneş enerjisi gibi uygulama ve eğitim ünitelerini bünyesinde bulunduran eğitim merkezimizde tüm eğitim üniteleri verimsiz şartlarda çalıştırıldıktan sonra, enerji verimliliği iyileştirme uygulamaları devreye alınarak kazançlar scada sistemi sayesinde bilgisayar kontrolü ile izlenebilmektedir. Teorik eğitimlerini 32 kişilik modern eğitim sınıfımızda tamamlayan katılımcılar, eğitim ünitelerindeki sabit ölçüm cihazları ve Şubemiz bünyesinde bulunan taşınabilir ölçüm cihazları aracılığıyla elde ettikleri ölçüm değerleri ile gerekli hesaplamaları yapma fırsatı bulmaktadırlar. Eğitim üniteleri projelendirilirken sadece deney düzenekleri olarak değerlendirilmemiş, endüstriyel bir uygulamada olması gereken cihaz ve donanımlar ile tasarlanmış ve tesis edilmiştir. Yine, eğitim merkezimiz bünyesinde kurulu bulunan ve bina içi hizmette kullanılan panoramik asansör ve diğer tesisatlar ile eğitim üniteleri sayesinde MMO Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Asansör Avan Proje ve Uygulama, Mekanik Tesisat, Doğalgaz İç Tesisat Mühendis yetkilendirme eğitimlerinin uygulamalı yapılabilmesi olanaklı hale gelecektir. Ayrıca öğrenci üyelerimiz bitirme ödevleri için gerekli çalışmalar yapma fırsatı ve akademik çalışmalar yürüten meslektaşlarımız da projeleri için deney ve analiz yapma olanağı bulacaklardır.?

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ise konuşmasında; ?Enerji konusu Odamızın, eğitim ve belgelendirme çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Meslek içi eğitim merkezlerimizde jeotermal enerji uygulamaları, Güneş Enerjisi Sistemleri, ısıtma soğutma havalandırma tesisatı, ısı yalıtımı ve enerji yönetimi ile doğalgaz konularında kurslar ve seminerler düzenlenmekte; bu konularda zengin bir yayın faaliyetimiz bulunmaktadır. Odamız enerji kaynakları ve politikaları üzerine görüşlerini uzman destekleri ile oluşturmakta, çeşitli oda raporları hazırlamakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Enerji verimliliği ise meslek disiplinimiz çerçevesinde, Odamızın en önemli çalışma alanlarından birisi olarak deneyim sahibi olduğumuz bir alandır. Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açısından değerlendirilmesi; yüksek verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması; enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, enerji verimliliği açısından önem taşıyan konulardan bazılarıdır ve bu konularda odamız eğitimden denetim ve belgelendirmeye kadar çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Bu alanda temel kuruluşlardan biri olmamız nedeniyle Odamızca, Enerji Yönetimi Kurslarını düzenleme konusuna özel bir önem verilmiştir. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince yoğun bir hazırlık süreci tamamlanarak, 28.11.2009 tarihinde, Odamız sanayi ve bina sektörlerinde enerji yönetimi kursları düzenlemek üzere ?B Sınıfı Yetki Belgesi? ile yetkilendirilmiştir. İlk kurs Kasım 2009 da İstanbul?da düzenlenmiş; hemen ardından Kocaeli Şubemizde enerji yöneticisi eğitimleri başlatılmış ve eğitimler Adana, Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, şubelerimize yayılmıştır. Mart 2011 itibarıyla 17?si sanayi, 23?ü binalar üzerine olmak üzere toplam 40 kurs düzenlenmiş ve 346?sı sanayi, 509?u bina olmak üzere toplam 855 mühendis ve teknik öğretmen belgelendirilmiştir. Binalara Enerji Kimlik Belgesi uzmanı eğitimlerine ise toplam 2.283 kişi belgelendirilmiştir. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olma sorumluluğumuzla, uygulama konusunda dar boğaza giren enerji yönetimi eğitimlerini rahatlamak üzere sanayinin yoğun olduğu Kocaeli ve İzmir Şubelerimizde uygulama laboratuvarları kurma kararı da aldık. İzmir Şubemiz ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün işbirliği ile oluşturulan ?Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi?, Temmuz 2010 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bugün Kocaeli?ndeki laboratuvarımızın devreye girmesiyle Odamız, ?A Sınıfı Yetki Belgesi? alan ilk Yetkilendirilmiş Kuruluş olmaktadır. Merkezimizde Enerji Yöneticisi Kursları düzenlenecek, enerji etüt-proje ve test taleplerine, meslektaşlarımız ile sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına yanıt verilecek, mühendislik öğrencileri laboratuvar olanaklarından yararlanabilecek, enerji verimliliği bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır.? TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da tesisin önemine değindi ve kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : TermoDinamik Dergisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder