26 Şubat 2020 Çarşamba

MTH Seminer : Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Merhaba arkadaşlar;
24 Şubat 2020 günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün düzenlediği MTH seminerimizi gerçekleştirdik. Daha önceki dönemlerde de çeşitli üniversitelerin daveti ile gerçekleştirdiğimiz MTH semineri ile bölüm öğrencileri edindikleri teorik bilginin gerçek hayata yansımalarını MTH paket yazılımının özellikleri içerisinde görmüş oldular.


Standartların emrettiği yöntemleri kullanan MTH paket yazılımı ile hesap yapmanın ne kadar kolay olduğunu kıymetli hocalarımız vasıtası ile bölüm öğrencileri ve semineri izleyen akademik kadro mensupları tanıklık ettiler. 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Sn.Prof. Dr. Cem Sevik gözetiminde ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Özdemir önderliğinde gerçekleştirilen seminerimiz iki oturumdan oluştu. MTH modülleri ortak özellikleri ve Kalorifer Tesisatına hitap eden modüller tanıtıldı ardından Klima ve Havalandırma Modülleri tanıtılarak soru cevap kısmına geçildi. 
Çeşitli broşür ve MTH proje raporları örnekleri de öğrencilerin dikkatine sunulan bu seminerimizin daha da detaylandırılarak tekrarlanması için sözleştik.

Bu güzel çalışmaya vesile olduğu için kıymetli Hocamız Sn.Prof. Dr. Cem Sevik ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Özdemir'e  teşekkür ederiz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

18 Şubat 2020 Salı

MTH Seminerleri : Yeni seminer takvimi belli oldu.

Merhaba arkadaşlar;
 


MTH seminerlerimize yenileri eklenerek mekanik tesisat sektörü ile buluşmalarımız devam ediyor.

Mekanik tesisat piyasalarına 1994 den beri hizmet veren MTH paket yazılımını, yakından tanımak isteyen akademik çevreler ve sektör öğrencilerine  tanıtma turlarımıza IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bir seminer planlayarak dahil oldu.


Etkinliği Tarihi
4 Mart 2020 Çarşamba Saat 10:00
Etkinliğin Yeri
Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu
MTH’ı yakından tanıma fırsatı bulacak öğretim üyeleri, öğrenciler ve değerli katılımcılar ile gerçekleştirilecek eğitim ve tanıtım seminerlerine sizleri de bekliyoruz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

14 Şubat 2020 Cuma

Hastane Kliması : Filtre Seçimi

Merhaba arkadaşlar;

Bugün ülkemizde büyük yanlışlarla uygulana gelen ancak yeni yeni önemi kavranan Hastane Klimasında Filtre seçimi konusuna bir bakış yapacağız.

Bildiğiniz üzere Hastaneler sağlığını kaybetmiş, şifa arayan binlerce kişi ile dolup taşıyor. Kamu sağlığına direk etki eden salgınların önlenmesi ve bireysel sağlığın korunması için Hastane ortamlarının ilgili yüksek sağlık ve emniyet standartlarında işletilmesi gerekiyor.


Bu ortamlara harici patojen ve hastalık girişi yüksek yoğunlukda olduğundan ve yine tedavinin parçası olan sağlık çalışanlarının da yaşam kalitesi ve sağlıklarının korunabilmesi için Hastane ortamlarında çeşitli sınıflarda Hijyenlik sağlanmalıdır.

Kümülatif olarak bir hastanenin eksiksiz vazifesini yapabilmesi ve çeşitli sağlık risklerine maruz kalmaması için en baştan tasarım ve işletmenin ilgili standartlarda yapılması elzemdir. Bunun için hem temiz odalarda hem de mekanik tesisatta hijyen sağlanmalıdır.

Tüm hastane çeşitli sınıflarda olmakla beraber hijyen olmalıdır. Hastanenin hijyeninin sağlanabilmesi için uygun mimari tasarım ile tasarlanmalı, septik bölümlerin diğer yaşam alanları ile uygun sızdırmazlık ve basınç sınıfları ile ayrılması sağlanmalıdır.

Temiz odalarda ki klima sisteminin 365 gün çalışacağı düşünülürse uygun tasarlanmış bir hastane klima sisteminin makul işletme giderleri ile çalışacağıda açıktır. Hijyen bir ortam oluşturulurken hastane klimasının doğru tasarlanması yeterli bir unsur değildir. Mimari elemanların, yer kaplaması, aydınlatma gibi unsurlarında darbeler karşından mukavim seçilmesi, toz, bakteri ve mikro orgznizmaların üremesine fırsat vermeyecek seçilde seçilmesi uygun olur.


Hastane klimasında ki hijyenin bir numaralı adımı Filtrelerdir. Filtreler ortam havasında ki toz ve kirleticilerin tutulmasına yarayan hava temizleme aparatlarıdır. Havanın partiküllerden ayrılması için çeşitli fazlarda filtrelerden geçirilmelidir. buna göre Ön filtre, Hassas filtre, Son filtre ve Kirli hava atış filtresi olmak üzere çeşitli sınıflarda imal edilirler.

Verimleri ve kirletici yakalama kapasiteleri açısından da filtreleri 4 guruba ayırabiliriz. G sınıfı kaba filtreler, F sınıfı ince filtreler, H sınıfı yüksek verimli filtreler (HEPA) ve U sınıfı Ultra hassas hava filtreleriHastane kilmasında hepsi kullanılmakla beraber Ameliyathane, Temiz oda, Hasta hazırlık gibi kısımlarda HEPA ve ULPA sınıfı filtreler tercih edilir. Hepa filtrelerde verim %99.995'e kadar çıkabilmektedir. ULPA sınıfı filtrelerde ise %99.999995'e kadar verim alınabilir.Bir daha ki yazımızda Hastane kilmasının diğer bileşenlerini inceliyeceğiz, görüşmek üzere hoşçakalın.

5 Şubat 2020 Çarşamba

KIzgın Yağlı Isıtma Sistemleri

Merhaba arkadaşlar;

Bugün konfor uygulamaları dışında kalan sistemlerde yüksek enerji taşınımına izin vermesi ile bilinen Kızgın Yağlı Isıtma Sistemlerine bir bakış yapacağızSulu sistemlerde yüksek sıcaklıklarda çalışılması için sistemin basınçlandırılması gerekliliği çeşitli tasarım ve imalat zorluklarına yol açıyor. Sisteme eklenmesi gereken yüksek basınç emniyet elemanları, su hazırlama tesisleri, vb.  maliyetleri de göz önüne alındığında sulu akışkan kullanan sistemlerin Kızgın su, buhar, vb. akışkanlar yerine kızgın yağ kullanıldığında daha optimum çözümler geliştirildiğini görüyoruz.

Bahsettiğimiz sakıncalardan dolayı 0-400 C sıcaklıklar arasında ki uygulamalada organik ısı taşıyıcı / kızgın yağ kullanılması daha pratik olacaktır. Atmosferik basınçta yüksek kaynama sıcaklığına sahip olduğundan 350 C sıcaklığa kadar basınçsız olarak kullanılabilir. Aşınma ve kireçlenmeye sebebiyet vermediğinden ön hazırlama sistemlerine ihtiyaç olmamaktadır.Tüm pozitif yönlerine rağmen bu sistemleri kurlurken dikkate alınması gereken çeşitli hususlar var. Akışkanın yanma ihtimaline karşı sistemde sızıntı, döküntü ve birikinti olmayacak şekilde dizany edilmelidir. Sistemin atmosferle temasının kesilmesi oksitlenmeye eğilimli kızgın yağ akışklnı için önemli bir aşamadır. Saf azotlu yastıklamalı kapalı tip genleşme tankları techiz edilmelidir.

Kızgın yağlı sistemlerde sistem elemanları;

Kapalı tip genleşme tankı
Termin yağ rezerv tankı
Sirkülasyonm pompası
Vanalar
Filtreler
Seviye göstergeleri
Kompanzatörler
Tahliye vanaları
Blöf vanaları
Doldurma pompalarıSistem ihtiyaçlarının belirlenmesi için Kızgın yağ debi hesabı aşağıda ki şekilde yapılabilir.

Kızgın yağ akışkanlı sistemlerde kazanda üretilen enerji kızgın yağa aktarılarak proses alanına gönderilir. Kızgın yağın kazandan alacağı enerji yağın ısınma ısısı (cp kJ/kg) ile ilgili olup yağın sıcaklığına bağlı olarak değişen bir ısınma ısısı sözkonusudur.

Pratik olarak sistemin kazan çıkışı ve dönüşü sıcaklıkları arasında kalan ısınma ısısı seçilerek debi hesabı yapılabilir. 

cp = (cp giriş + cp çıkış) / 2

Q = m . cp. dt den

transfer edilen ısı miktarı hesaplanır. Bu formülde

Q : transfer edilen ısı (W)
m : kütlesel debi (kg)
dt : sıcaklık farkı (C)
cp : ısınma ısısı (kj/kg)

Ortalama bir sistemin çalışma sıcaklığının 200 - 320 C tasarlandığında

 ro x cp = 500 kcal/m3K değeri elde edilir.

V = q / (ro x cp x dt)'den

kızgın yağ debisi hesaplanmış olur.

Bir sonra ki yazımızda kızgın yağlı sistemlerde boru çapı ve basınç kaybı hesabına değineceğiz, görüşmelk üzere hoşçakalın.31 Ocak 2020 Cuma

MTH Seminerleri : Yeni seminer takvimi belli oldu.

Merhaba arkadaşlar;  


MTH seminerlerimize yenileri eklenerek mekanik tesisat sektörü ile buluşmalarımız devam ediyor.

Mekanik tesisat piyasalarına 1994 den beri hizmet veren MTH paket yazılımını, yakından tanımak isteyen akademik çevreler ve sektör öğrencilerine  tanıtma turlarımıza ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bir seminer planlayarak dahil oldu.


Etkinliği Tarihi
24 Şubat 2020 Pazartesi Saat 13:00
Etkinliğin Yeri
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu
MTH’ı yakından tanıma fırsatı bulacak öğretim üyeleri, öğrenciler ve değerli katılımcılar ile gerçekleştirilecek eğitim ve tanıtım seminerlerine sizleri de bekliyoruz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

7 Ocak 2020 Salı

31 Ocak 2020 Tarihinde Teknik Desteği Bitecek MTH Sürümleri Açıklandı

Merhaba Arkadaşlar;2020 senesine girdiğimiz şu günlerde eski MTH sürümlerine teknik destek ve ar-ge desteği 31 Ocak 2020 itibarı ile bitiyor.

Microsoft Windows'un geriye doğru desteğini bitirmesi, yazılım dünyasında ki yenilikler ve hesap standartlarında ki gelişmeler ile birlikte aşağıda ki MTH sürümlerine teknik destek ve ar-ge desteğini 2020 senesinde vermeyeceğiz.

MTH v2.4
MTH R2009
MTH R2011
MTHR2013
MTH R2015
MTH R2017
MTH R2019Teknik destek ve ar-ge desteği sadece R2020 sürümüne verilecektir.

MTH R2020 sürümüne terfi etmek için R2019 kullanıcıları [MTHABN ]ürünü edinmeli daha önceki sürümlere sahipseniz [MTHUPD ]ürünü edinmelisiniz.

MTH R2020 ile birlikte web servislerimizin açılışını yapacağız. Yine e-Hvac tasarı yazılımı da sadece MTH R2020 ile uyumlu çalışmaktadır.

Fiyat farkından edinmemek için 31 Ocak 2020 tarihine kadar Abonelik işlemlerinizi tamamlayınız.

R2020 sürümünden eski sürümlere kurulum, kullanım ve ar-ge desteğinin verilmeyeceğini yeniden hatırlatırız.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere hoşçakalın.

6 Aralık 2019 Cuma

MTH Seminer : Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Merhaba arkadaşlar;5 Aralık 2019 günü Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün düzenlediği MTH seminerimizi gerçekleştirdik. Daha önceki dönemlerde de çeşitli üniversitelerin daveti ile gerçekleştirdiğimiz MTH semineri ile bölüm öğrencileri edindikleri teorik bilginin gerçek hayata yansımalarını MTH paket yazılımının özellikleri içerisinde görmüş oldular.


Standartların emrettiği yöntemleri kullanan MTH paket yazılımı ile hesap yapmanın ne kadar kolay olduğunu kıymetli hocalarımız vasıtası ile bölüm öğrencileri ve semineri izleyen akademik kadro mensupları tanıklık ettiler. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Sn.Prof. Dr. TAHİR YAVUZ gözetiminde ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi EBRU SARALOĞLU GÜLER önderliğinde gerçekleştirilen seminerimiz tek oturumdan oluştu. MTH modülleri ortak özellikleri ve Kalorifer Tesisatına hitap eden modüller tanıtıldı.ardından Klima ve Havalandırma Modülleri tanıtılarak soru cevap kısmına geçildi. 

Çeşitli broşür ve MTH proje raporları örnekleri de öğrencilerin dikkatine sunulan bu seminerimizin daha da detaylandırılarak tekrarlanması için sözleştik.

Bu güzel çalışmaya vesile olduğu için kıymetli Hocamız Sn.Prof. Dr. TAHİR YAVUZ  ve Sn. Dr. Öğr. Üyesi EBRU SARALOĞLU GÜLER'e  teşekkür ederiz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

3 Aralık 2019 Salı

Teknik Desteği Biten MTH Sürümleri

Merhaba arkadaşlar;Bildiğiniz üzere MTH R2019 son yayınlanan 2 senelik teknik desteğe sahip sürümdü. R2019 ile birlikte artık geriye doğru MTH desteği tamamen bitiyor.

MTH Kurulumu, donanım kilidi kurulumu, yazıcıdan çıktı alma, vb. problemler için artık telefon ve uzaktan erişim desteği kalmayan sürümler iunlardır.

MTH v2,4
MTH R2009
MTH R2011
MTH R2013
MTH R2015
MTH R2017
MTH R2019

Elinde bu sürümler bulunan kullanıcılar Kasım 2019, Aralık 2019 ve Ocak 2019 içerisinde MTHABN ürünü edinerek hem MTH R2020 sürümüne terfi etmiş olacaklar hemde kesintisiz MTH teknik desteğine sahip olacaklar.

Ocak 2019 sonu itibarı ile [MTHABN] - Abonelik satışı sonlanacak ve [MTHUPD] - Update ürünü edinmek durumunda kalacaksınız.Sene bitmeden [MTHABN] ürünü edinerek fiyat avantajından yararlanın.

Kesintisiz MTH teknik desteği, ar-ge desteği ve ücretsiz güncellemeler için Abone olun.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşçakalın.

12 Kasım 2019 Salı

MTH Seminerleri : Yeni seminer takvimi belli oldu.

Merhaba arkadaşlar;
BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi


  

MTH seminerlerimize yenileri eklenerek mekanik tesisat sektörü ile buluşmalarımız devam ediyor.

Mekanik tesisat piyasalarına 1994 den beri hizmet veren MTH paket yazılımını, yakından tanımak isteyen akademik çevreler ve sektör öğrencilerine  tanıtma turlarımıza BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bir seminer planlayarak dahil oldu.
Etkinliği Tarihi
5 Aralık 2019 Perşembe Saat 13:00
 
MTH’ı yakından tanıma fırsatı bulacak öğretim üyeleri, öğrenciler ve değerli katılımcılar ile gerçekleştirilecek eğitim ve tanıtım seminerlerine sizleri de bekliyoruz.

Bir daha ki yazıda buluşmak üzere, hoşcakalın.

8 Kasım 2019 Cuma

MTH R2020 Abonelik sistemi ile sizlere ulaşacak.

Merhaba arkadaşlar;
Bugün sizlerle MTH - Mekanik Tesisat Hesapları Paket yazılımının sizlere ulaştırılması ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz.

Bildiğiniz üzere v2.4 sürümünden sonra ki bu yaklaşık 10 Yıllık bir süreç ediyor, R2009 ile beraber MTH dağıtımı versiyon güncellemesi dağıtımından Release dağıtımı sürecine evrilmişti. Bu süreçle beraber her yeni güncelleme ve versiyon için güncelleme bedeli ödenmesi yerine yayınlanan Release içinde ki tüm ar-ge hizmetini 2 sene boyunca ücretsiz ediniyordunuz.

Hayati öneme sahip hesap standardı değişiklikleri ve yazılım içerisinde ki güncellemeleri ücretsiz olarak edinerek hazırladığınız projelerde hız ve güven sahibi oluyorsunuz.

R2009 ve R2019 releaseleri arasındaki 10 yıllık süreç bu şekilde geçtikten sonra güncelemelerde geç kalınması ve fiyat farklarının oluşması ile release dağıtımının istenilen güncellik seviyesine sizleri ulaştıramadığını gördük.

2019 yılı Aralık ayı itibarı ile MTH dağıtımları abonelik servisine terfi ediyor. Tüm kullanıcılarımızın aynı hesap standardına ulaşacak şekilde yazılımı kullanmaları sağlanıyor. Yeni tanıttığımız eHvac Tesisat Tasarım Yazılımı ile tam uyumlu, son yazılım teknolojisini kullanan sürümlerine erişmiş olacaksınız.

MTH Releaseleri bundan önceki dönemlerde 2 yılda bir yayınlanırken artık yıllık olarak yayınlanacak. Aynı Acad ve virüs killer yazılımlarında olduğu gibi cüzzi bir ücret karşılığında her sene aboneleğinizi yeniliyerek kesintisiz bir arge desteğine sahip olacaksınız.


 Yeni dağıtım sistemi ile beraber kaçırılan güncelleme, uyumsuz işletim sistemi sorunları ortadan kalkıyor ve kesintisiz teknik desteğe sahip oluyorsunuz.

Abonelik yenilemeyen kullanıcılarımız ise istedikleri zaman ürünü upgrade edebilecekler.

Release sistemi ile birlikte Abonelik sistemi entegre olarak MTH ve eHvac yazılımlarını kesintisiz bir güncelleme desteği ve teknik servis ile sizlere ulaştıracağız.

ABONELİK SATIŞLARI SADECE 3 AY BOYUNCA YAPILACAK. KASIM, ARALIK VE OCAK AYLARINI KAPSAYACAK ABONELİK SATIŞLARI BU AYLAR BİTTİĞİNDE SATIŞTAN KALDIRILACAK VE SADECE UPGRADE ÜRÜNÜ SATIŞTA KALACAKTIR.

FİYAT FARKLARINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN KASIM, ARALIK VE OCAK AYLARINDAN BİRİNDE ABONELİĞİNİZİ YENİLEYİNİZ.
,
ABONELİK YENİLEMEK İÇİN [burayı] TIKLAYINIZ.


Yenilikler ve süprizler için bizi takip etmeyi unutmayınız.

Bir daha ki yazıda görüşmek üzere, hoşçakalın.